OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

POD PATRONATEM STAROSTY CZŁUCHOWSKIEGO

Człuchów, 19.05.2018r.

 

 

 1. Cel turnieju:

  - popularyzacja tenisa stołowego;

  - aktywne spędzanie czasu wolnego;

  - uczczenie 100- lecia Odzyskania Niepodległości;

  - 20- lecie funkcjonowania Samorządu Powiatowego.

   

 2. Organizatorzy:

  - Międzyszkolny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie,

  - Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie.

   

 3. Miejsce i termin

  Zawody rozegrane zostaną dnia 19.05.2018r. w Człuchowie w hali MOSiR przy ul. Koszalińskiej 2. Rozpoczęcie o godz. 10:00.

   

 4. Zgłoszenia zawodników

  do dnia 16.05.2018r. pod nr tel. 598345366,

  adres e - mail: sekretariat@poeksit.czluchow.org.pl lub w sekretariacie POEKSiT Człuchów os. Wazów 1.

   

 5. Program zawodów:

  - dziewczęta – ur. 2006 i młodsze,

  - chłopcy – ur. 2006 i młodsi,

  - dziewczęta – ur. 1999 – 2005,

  - chłopcy – ur. 1999 – 2005,

  - kobiety – ur. 1973 – 1998,

  - mężczyźni – ur. 1973 – 1998,

  - kobiety – ur. 1972 i starsze,

  - mężczyźni – ur. 1972 i starsi.

 6. System rozgrywek

  Turniej będzie rozgrywany zgodnie z przepisami PZTS z podziałem na kategorie. System rozgrywek: do dwóch przegranych meczów, każdy mecz do 3 wygranych setów, każdy set do 11 punktów. Organizator zastrzega możliwość zmiany systemu rozgrywek w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.

   

 7. Nagrody

  Osoby, które zajmą miejsca od I – III w danej kategorii otrzymają medale i dyplomy a za pierwsze miejsca dodatkowo nagrody rzeczowe.

   

 8. Postanowienia końcowe:

  - wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe.

  - zawodnicy powinni posiadać własne rakietki.

  - sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator.

  - uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatorów turnieju.

  - organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni.

  - organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne

  uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.

 

 

Organizatorzy

   

Facebook