Zarządzenie Nr 2/2020

Dyrektora Powiatowego Ośrodka Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie

z dnia 16.03.2020 roku

 w sprawie funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania

 

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 433) zarządzam, co następuje:

§ 1 

1. Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania w Powiatowym Ośrodku Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie wstrzymana będzie bezpośrednia obsługa interesantów.

2. W wyżej wymienionym okresie, obsługa interesantów odbywać się będzie:

     1) telefonicznie tel/ fax +48 59 8345366 tel. +48 883 599 690

     2) drogą elektroniczną: e-mail: sekretariat@poeksit.czluchow.org.pl   oraz platforma ePUAP: /poeksit/SkrytkaESP

§ 2  

1. Kasa Powiatowego Ośrodka Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie zamknięta będzie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania.

2. Płatności i należności publicznoprawne na rzecz Powiatowej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej należy regulować w formie bezgotówkowej, tj. przelewem bankowym, przelewem elektronicznym albo przekazem pocztowym na określony rachunek bankowy: BS Człuchów 66 9326 0006 0012 2513 3000 0010

§ 3

Ewentualne zmiany w funkcjonowaniu Powiatowego Ośrodka Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie będą przekazywane na bieżąco za pośrednictwem stron: http://poeksit.bip.gov.pl

§ 4  

Zarządzenie należy umieścić na tablicy ogłoszeń Powiatowego Ośrodka Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie, na drzwiach wejściowych i na stronie Urzędu: http://poeksit.bip.gov.pl

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dyrektor Powiatowego  Ośrodka

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie

mgr Władysław Strojk

Szanowni Państwo!

Informujemy, że z uwagi na obecną sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym zwracamy się do interesantów z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Powiatowym Ośrodku Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie, a w miarę możliwości załatwianie spraw:

 Drogą elektroniczną:

sekretariat@poeksit.czluchow.org.pl

 

lub telefonicznie:

sekretariat: 59 83 45 366

kom. służbowa: 883 599 690

dyrektor: 510 100 108

 

Jednocześnie informujemy o konieczności przestrzegania zasad zalecanych przez służby sanitarne.

Zapraszamy do udziału w Projekcie „Zdolni z Pomorza – Powiat Człuchowski” uczniów, którzy interesują się: biologią, chemią lub kompetencjami społecznymi (np. jesteś uzdolniony artystycznie, interesujesz się sztuką, językiem polskim, WOS-em, historią, filozofią, itp.) klas:

 • VII – VIII szkoły podstawowej
 • III gimnazjum
 • szkół ponadgimnazjalnych.

W ramach projektu dla uzdolnionych uczniów zaplanowaliśmy m.in.:

 • ciekawe zajęcia pozalekcyjne
 • spotkania akademickie na pomorskich uczelniach
 • warsztaty psychologiczne
 • stypendia
 • obozy naukowe
 • konferencje naukowe

Wszystkie formy wsparcia oferowane w Projekcie są BEZPŁATNE.

Aby wziąć udział w Projekcie należy w terminie 01–19 czerwca 2019r. złożyć lub przesłać  do sekretariatu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Szczecińska 20, 77-300 Człuchów, następujące dokumenty:

 1. Arkusz nominacji
 2. Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych
 3. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych PPP
 4. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych LCNK

Dodatkowe informacje
Uwaga!

 1. Do projektu ucznia nominuje: pełnoletni uczeń, nauczyciel, pedagog, psycholog, rodzic lub opiekun prawny, inna osoba pełnoletnia, która dostrzega uzdolnienia ucznia.
 2. Uczniowie aplikujący na zajęcia z przedmiotów matematyka, fizyka lub informatyka przystępują do Testu Uzdolnień Kierunkowych (TUK), który odbędzie się 21.09.2019r. w ZSA w Człuchowie;
 3. Uczniowie aplikujący na zajęcia z obszarów biologia, chemia lub kompetencje społeczne przygotowują projekt kwalifikacyjny wg wytycznych poniżej, projekt składają do 19.09.2019r. w ZSA w Człuchowie;
 4. Uczniowie, którzy spełnili warunki określone na liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:
  - nie przygotowują projektu kwalifikacyjnego, ani nie przystępują do TUK,
  - uzyskują maksymalną możliwa liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej  kolejności.

Pozostałe dokumenty:

 1. Regulamin rekrutacji uczniów do projektu "Zdolni z Pomorza – Powiat Człuchowski"
 2. Lista wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach
 3. Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych
 4. Harmonogram rekrutacji
   

Facebook