Co umożliwiamy?
• szereg zajęć pozalekcyjnych realizowanych według autorskich programów nauczania opracowanych przez nauczyciela dla danej grupy uczniów. Uwzględniają one indywidualne potrzeby rozwoju każdego uczestnika, zdiagnozowane podczas badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Tematyka zajęć zdecydowanie wykracza poza podstawę programową, dotyczą problemów oraz zadań pojawiających się na konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
• udział w spotkaniach akademickich, opiekę mentorską, obozy naukowe, stypendia.
Co zrobić by, zostać uczestnikiem „Zdolnych z Pomorza – Powiat Człuchowski”?
Poniżej przedstawiamy harmonogramy rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 dla poszczególnych przedmiotów, oraz pliki z dokumentami do pobrania. Liczba miejsc jest ograniczona! Zobacz plakat.

  • MATEMATYKA, FIZYKA, INFORMATYKA:

– do 15.09.2020 – zgłoszenie uczniów poprzez przesłanie kopii podpisanych dokumentów rekrutacyjnych na adres sylwia.rekowska@zsa-czluchow.pl;
– 15.07.2020-15.09.2020 – badania psychologiczne uczniów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie;
– do 30.09.2020 – ustalenie listy uczniów piszących Test Uzdolnień Kierunkowych (TUK);
– 10.10. 2020 r. przeprowadzenie TUK (o szczegółach dotyczących terminu testu będziemy informować);
– do 16.10.2020 – sprawdzenie TUK, przygotowanie list rankingowych, list uczniów zakwalifikowanych, list rezerwowanych.

  • CHEMIA, BIOLOGIA I KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

– do 15.09.2020 – zgłoszenie uczniów poprzez przesłanie kopii podpisanych dokumentów rekrutacyjnych na adres sylwia.rekowska@zsa-czluchow.pl;

– do 30.09.2020 – przekazanie rezultatów projektów na adres sylwia.rekowska@zsa-czluchow.pl  (szczegóły w załączniku „Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych”);
– 10.10.2020 – prezentacja projektów przed komisją rekrutacyjną;
– do 16.10.2020 – przygotowanie list rankingowych;
– po 16.10.2020 – dla osób zakwalifikowanych do projektu badanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie.

UWAGA! Finaliści, laureaci olimpiad i konkursów kuratoryjnych mają pierwszeństwo w rekrutacji i nie muszą przygotowywać/ pisać testu uzdolnień kierunkowych.
Dołącz do nas! Bądź jednym z wielu osób takich jak Ty, młodych zdolnych w powiecie człuchowskim, którzy już rozwijają swoje pasje i uzdolnienia w ramach naszego projektu.

Pliki do pobrania ( w wersji edytowalnej docx do wypełnienia na komputerze):

I ETAP REKRUTACJI:

  1. Arkusz nominacji
  2. Oświadczenie LCNK – obow. UODO
  3. Wniosek do Poradni PP o przeprowadzenie badań diagnostycznych
  4. Oświadczenie Poradnia PP – obow. UODO

INNE DOKUMENTY:

  1. Lista wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach
  2. Wniosek o zmianę LCNK
  3. Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych
  4. Regulamin rekrutacji uczniów do projektu Zdolni z Pomorza – Powiat Człuchowski

 

Zarządzenie Nr 2/2020

Dyrektora Powiatowego Ośrodka Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie

z dnia 16.03.2020 roku

 w sprawie funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania

 

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 433) zarządzam, co następuje:

§ 1 

1. Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania w Powiatowym Ośrodku Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie wstrzymana będzie bezpośrednia obsługa interesantów.

2. W wyżej wymienionym okresie, obsługa interesantów odbywać się będzie:

     1) telefonicznie tel/ fax +48 59 8345366 tel. +48 883 599 690

     2) drogą elektroniczną: e-mail: sekretariat@poeksit.czluchow.org.pl   oraz platforma ePUAP: /poeksit/SkrytkaESP

§ 2  

1. Kasa Powiatowego Ośrodka Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie zamknięta będzie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania.

2. Płatności i należności publicznoprawne na rzecz Powiatowej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej należy regulować w formie bezgotówkowej, tj. przelewem bankowym, przelewem elektronicznym albo przekazem pocztowym na określony rachunek bankowy: BS Człuchów 66 9326 0006 0012 2513 3000 0010

§ 3

Ewentualne zmiany w funkcjonowaniu Powiatowego Ośrodka Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie będą przekazywane na bieżąco za pośrednictwem stron: http://poeksit.bip.gov.pl

§ 4  

Zarządzenie należy umieścić na tablicy ogłoszeń Powiatowego Ośrodka Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie, na drzwiach wejściowych i na stronie Urzędu: http://poeksit.bip.gov.pl

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dyrektor Powiatowego  Ośrodka

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie

mgr Władysław Strojk

   

Facebook