ZAPRASZAMY

2 kwietnia 2019r. w godz. 8:30-13:00


 

CZEKAMY NA WAS!

Fot. mat. prasowe UMWP

 Nowe pracownie i wyposażenie naukowe. Do tego przebudowane pomieszczenia i uporządkowane otoczenie. Dzięki unijnemu dofinansowaniu Zespół Szkół Technicznych w Człuchowie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnem zmienią się nie do poznania.

 Umowę, która zwiększa dofinansowanie projektu poprawy jakości kształcenia zawodowego w powiecie człuchowskim, 19 października 2018 r. podpisał marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz przewodniczący zarządu powiatu człuchowskiego Aleksander Gappa.

 Kształcimy zawodowców

W Zespole Szkół Technicznych w Człuchowie rozebrana została parterowa przybudówka i zagospodarowany został teren otaczający szkołę,. Zakupione zostały również pomoce naukowe do nauki języków obcych dla Zespołu Szkół Agrobiznesu oraz wyposażenie multimedialnej pracowni, z której korzystają uczniowie kształcący się w kierunkach turystyki, sportu i rekreacji. Z kolei w Czarnem, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych wyposażone zostały pracownie kształcenia praktycznego dla stolarzy i techników technologii drewna. Kupiono również pomoce dydaktyczne dla pracowni języków obcych. Dzięki temu z pewnością poprawi się jakość zajęć edukacyjnych

 Większe dofinansowanie

Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego projekt otrzymał większe niż pierwotnie dofinansowanie. Dodatkowa kwota to ponad 600 tys. zł. Dzięki temu łącznie dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014-2020 wynosi około 2,3 mln zł, czyli 85 proc. wartości inwestycji.

Artykuł z Portalu Urzędu Marszałkowskiego

 
 

Uczniów zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszamy do składania dokumentów:

1. arkusza nominacji ucznia szczególnie uzdolnionego do udziału w projekcie Zdolni z Pomorza - Powiat Człuchowski

2. oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych - wkrótce nowy wzór oświadczenia

3. wniosku o przeprowadzenie badań diagnostycznych oraz wydanie opinii

 

Terminarz rekrutacji:  

   

Facebook