Zarządzenie Nr 2/2020

Dyrektora Powiatowego Ośrodka Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie

z dnia 16.03.2020 roku

 w sprawie funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania

 

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 433) zarządzam, co następuje:

§ 1 

1. Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania w Powiatowym Ośrodku Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie wstrzymana będzie bezpośrednia obsługa interesantów.

2. W wyżej wymienionym okresie, obsługa interesantów odbywać się będzie:

     1) telefonicznie tel/ fax +48 59 8345366 tel. +48 883 599 690

     2) drogą elektroniczną: e-mail: sekretariat@poeksit.czluchow.org.pl   oraz platforma ePUAP: /poeksit/SkrytkaESP

§ 2  

1. Kasa Powiatowego Ośrodka Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie zamknięta będzie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania.

2. Płatności i należności publicznoprawne na rzecz Powiatowej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej należy regulować w formie bezgotówkowej, tj. przelewem bankowym, przelewem elektronicznym albo przekazem pocztowym na określony rachunek bankowy: BS Człuchów 66 9326 0006 0012 2513 3000 0010

§ 3

Ewentualne zmiany w funkcjonowaniu Powiatowego Ośrodka Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie będą przekazywane na bieżąco za pośrednictwem stron: http://poeksit.bip.gov.pl

§ 4  

Zarządzenie należy umieścić na tablicy ogłoszeń Powiatowego Ośrodka Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie, na drzwiach wejściowych i na stronie Urzędu: http://poeksit.bip.gov.pl

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dyrektor Powiatowego  Ośrodka

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie

mgr Władysław Strojk

   

Facebook