25 kwietnia w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie odbyła się wizyta monitorująca realizację projektu unijnego „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie człuchowskim”. Odwiedził nas Pan Adam Krawiec dyrektor DES UMWP wraz z 11 osobową komisją. Na spotkaniu obecni byli starosta człuchowski Aleksander Gappa, dyrektor Władysław Strojk, dyrektorzy szkół zawodowych powiatu, nauczyciele, uczniowie, pracodawcy, doradcy zawodowi, przedstawiciele starostwa i urzędu pracy. 
Podczas spotkania prezentowano działania podjęte w ramach realizacji założeń ujętych w projekcie. Omówiono kursy i staże w których uczestniczyli uczniowie ze szkół naszego powiatu oraz wsparcie z którego skorzystali nauczyciele przedmiotów zawodowych. Natomiast uczniowie technikum żywienia ZSA w Człuchowie prezentowali swoje umiejętności zdobyte na kursach realizowanych w ramach ww projektu z wykorzystaniem wyposażenia również zakupionego ze środków unijnych.

 

 

21 lutego 2018r. w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie odbyła się konferencja pod patronatem starosty człuchowskiego Aleksandra Gappa: „Wyzwania wobec poradnictwa zawodowego z perspektywy systemu edukacji i potrzeb lokalnego rynku pracy”.

  


Wybrzmiało wiele bardzo istotnych spraw dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego. Doradztwo zawodowe zaczyna się już w przedszkolu jako preorientacja zawodowa, kolejny etap edukacji kl. I – VI, to zajęcia z orientacji zawodowej, a od kl. VII mamy doradztwo zawodowe, które powinno przygotować uczniów do świadomych i samodzielnych wyborów ścieżek edukacyjno-zawodowych. Uczestnicy konferencji byli zgodni, że zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego w ramowych planach nauczania to za mało, bezwzględnie konieczne jest poradnictwo indywidualne. Rozwój doradztwa zawodowego, budowanie sieci współpracy doradców zawodowych ze szkół i różnorodnych instytucji oraz współpraca z pracodawcami ma ogromny wpływ na rozwój regionu. 


Kolejna bardzo ważną rzeczą jest współdziałanie szkół kształcących w zawodach z pracodawcami. Przedstawiciele pracodawców opowiedzieli o dobrych praktykach, czyli jak wgląda współpraca uczeń- szkoła- pracodawca w powiecie człuchowskim. Konieczne jest zapewnienie uczniom możliwości poznania naturalnego środowiska pracy. 
Prelegenci:
1. CEN w Gdańsku - Barbara Szymańska i Jolanta Kijakowska
2. Kuratorium Oświaty w Gdańsku - Marek Nowicki, 
3. WUP/CIiPK - Klaudia Zagórowicz i Magdalena Sych
4. PUP Człuchów – Krzysztof Kędra
5. POEKSiT Człuchów – Joanna Włódzik
6. Meble Negro Sp z o.o. - Sławomir Szczyrbak
7. PRIME FOOD Sp. z o.o. - Monika Danielska
8. Agroturystyka Szyszka – Tomasz Szyszka
9. Restauracjja “ Stara Kaszarnia” - Karolina Bilak

8 marca odbyła się wizyta studyjna z grupą gimnazjalistów z Debrzna, zwiedzaliśmy zakład przetwórstwa mięsnego w Przechlewie wchodzącego w skład międzynarodowej grupy kapitałowej GOODVALLEY. 


Uczniowie mają ogromne szanse rozwoju zawodowego w firmach należących do grupy. Można zacząć od praktyk zawodowych ucząc się np.: zawodu wędliniarz, elektryk, technika technologi żywności. Uczniowie co pół roku są oceniani przy pomocy matrycy kompetencji, a dobre wyniki w nauce są dodatkowo premiowane. Firma stworzyła system motywacyjny dla uczniów w postaci dodatkowego wynagrodzenia, finansowania kursów i szkoleń zawodowych (np. kursy SEP) czy bonów świątecznych.
Grupa GOODVALLEY jako jedyna w Polsce zajmuje się produkcja wyrobów mięsnych „od pola do stołu”. Najpierw jest uprawa zbóż, następnie produkcja pasz i hodowla zwierząt, a kolejny etap to produkcja wyrobów mięsnych. Dzięki temu, że firma ma wpływ na każdy etap produkcji od pola do stołu może zapewnić bardzo wysoką jakość. Dbanie o wysokie standardy zarządzania zasobami ludzkimi i produkcji widać na każdym kroku zwiedzając zakład produkcyjny.
Dziękujmy Panu Prezesowi Pawłowi Nowakowi oraz pracownikom za bardzo miłe przyjęcie i prezenty.

   

Facebook