21 lutego 2018r. w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie odbyła się konferencja pod patronatem starosty człuchowskiego Aleksandra Gappa: „Wyzwania wobec poradnictwa zawodowego z perspektywy systemu edukacji i potrzeb lokalnego rynku pracy”.

  


Wybrzmiało wiele bardzo istotnych spraw dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego. Doradztwo zawodowe zaczyna się już w przedszkolu jako preorientacja zawodowa, kolejny etap edukacji kl. I – VI, to zajęcia z orientacji zawodowej, a od kl. VII mamy doradztwo zawodowe, które powinno przygotować uczniów do świadomych i samodzielnych wyborów ścieżek edukacyjno-zawodowych. Uczestnicy konferencji byli zgodni, że zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego w ramowych planach nauczania to za mało, bezwzględnie konieczne jest poradnictwo indywidualne. Rozwój doradztwa zawodowego, budowanie sieci współpracy doradców zawodowych ze szkół i różnorodnych instytucji oraz współpraca z pracodawcami ma ogromny wpływ na rozwój regionu. 


Kolejna bardzo ważną rzeczą jest współdziałanie szkół kształcących w zawodach z pracodawcami. Przedstawiciele pracodawców opowiedzieli o dobrych praktykach, czyli jak wgląda współpraca uczeń- szkoła- pracodawca w powiecie człuchowskim. Konieczne jest zapewnienie uczniom możliwości poznania naturalnego środowiska pracy. 
Prelegenci:
1. CEN w Gdańsku - Barbara Szymańska i Jolanta Kijakowska
2. Kuratorium Oświaty w Gdańsku - Marek Nowicki, 
3. WUP/CIiPK - Klaudia Zagórowicz i Magdalena Sych
4. PUP Człuchów – Krzysztof Kędra
5. POEKSiT Człuchów – Joanna Włódzik
6. Meble Negro Sp z o.o. - Sławomir Szczyrbak
7. PRIME FOOD Sp. z o.o. - Monika Danielska
8. Agroturystyka Szyszka – Tomasz Szyszka
9. Restauracjja “ Stara Kaszarnia” - Karolina Bilak

   

Facebook