8 marca odbyła się wizyta studyjna z grupą gimnazjalistów z Debrzna, zwiedzaliśmy zakład przetwórstwa mięsnego w Przechlewie wchodzącego w skład międzynarodowej grupy kapitałowej GOODVALLEY. 


Uczniowie mają ogromne szanse rozwoju zawodowego w firmach należących do grupy. Można zacząć od praktyk zawodowych ucząc się np.: zawodu wędliniarz, elektryk, technika technologi żywności. Uczniowie co pół roku są oceniani przy pomocy matrycy kompetencji, a dobre wyniki w nauce są dodatkowo premiowane. Firma stworzyła system motywacyjny dla uczniów w postaci dodatkowego wynagrodzenia, finansowania kursów i szkoleń zawodowych (np. kursy SEP) czy bonów świątecznych.
Grupa GOODVALLEY jako jedyna w Polsce zajmuje się produkcja wyrobów mięsnych „od pola do stołu”. Najpierw jest uprawa zbóż, następnie produkcja pasz i hodowla zwierząt, a kolejny etap to produkcja wyrobów mięsnych. Dzięki temu, że firma ma wpływ na każdy etap produkcji od pola do stołu może zapewnić bardzo wysoką jakość. Dbanie o wysokie standardy zarządzania zasobami ludzkimi i produkcji widać na każdym kroku zwiedzając zakład produkcyjny.
Dziękujmy Panu Prezesowi Pawłowi Nowakowi oraz pracownikom za bardzo miłe przyjęcie i prezenty.

   

Facebook