25 kwietnia w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie odbyła się wizyta monitorująca realizację projektu unijnego „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie człuchowskim”. Odwiedził nas Pan Adam Krawiec dyrektor DES UMWP wraz z 11 osobową komisją. Na spotkaniu obecni byli starosta człuchowski Aleksander Gappa, dyrektor Władysław Strojk, dyrektorzy szkół zawodowych powiatu, nauczyciele, uczniowie, pracodawcy, doradcy zawodowi, przedstawiciele starostwa i urzędu pracy. 
Podczas spotkania prezentowano działania podjęte w ramach realizacji założeń ujętych w projekcie. Omówiono kursy i staże w których uczestniczyli uczniowie ze szkół naszego powiatu oraz wsparcie z którego skorzystali nauczyciele przedmiotów zawodowych. Natomiast uczniowie technikum żywienia ZSA w Człuchowie prezentowali swoje umiejętności zdobyte na kursach realizowanych w ramach ww projektu z wykorzystaniem wyposażenia również zakupionego ze środków unijnych.

 

 

   

Facebook