Uczniów zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszamy do składania dokumentów:

1. arkusza nominacji ucznia szczególnie uzdolnionego do udziału w projekcie Zdolni z Pomorza - Powiat Człuchowski

2. oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych - wkrótce nowy wzór oświadczenia

3. wniosku o przeprowadzenie badań diagnostycznych oraz wydanie opinii

 

Terminarz rekrutacji:  

1. Zgłaszanie uczniów od 1 do 22 czerwca 2018r. poprzez złożenie w/w dokumentów  w LCNK w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie, ul. Parkowa 2, 77-300 Człuchów. 

2. Założenia rekrutacji z podziałem na dziedziny wsparcia:

matematyka, informatyka, fizyka chemia, biologia, kompetencje społeczne

1). Badania w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Człuchowie w terminie do 15 września 2018r.

 

2). Test Uzdolnień Kierunkowych 22 września 2018r.

 

3). 30 września 2018r. ogłoszenie list uczniów zakwalifikowanych do projektu oraz list rezerwowych

1). od 16.06.2017 do 15 września 2017 praca nad projektem kwalifikacyjnym - Przeczytaj Wskazówki dla uczniów dotyczące realizacji projektu

 

2). do 15 września 2018r. przekazanie rezultatów projektów

3). do 22 września prezentacja  projektów przed komisja rekrutacyjną (plakat naukowy, prezentacja, sprawozdanie, wystąpienie)

 

4). 30 września 2018r. ogłoszenie listy zakwalifikowanych do projektu

 

5). do 15 października 2018r. Badania w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej osób zakwalifikowanych do projektu 

4. Spotkanie z rodzicami i uczestnikami zakwalifikowanych do projektu -  październik 2018r. (termin zostanie ustalony w późniejszym czasie).

5. Od listopada 2018. - rozpoczęcie zajęć.

 

 Uwaga!

1. Do projektu ucznia nominuje: pełnoletni uczeń, nauczyciel, pedagog, psycholog, rodzic lub opiekun prawny, inna osoba pełnoletnia, która dostrzega wybitne uzdolnienia ucznia.

2. Uczniowie, którzy spełnili warunki określone na liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

- nie uczestniczą w teście uzdolnień kierunkowych lub nie przygotowują projektu kwalifikacyjnego,

- uzyskują maksymalną możliwa liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.

 

  Załączniki:

1.Plakat

2. Regulamin rekrutacji

3. Lista wymaganych osiągnięć uzyskanych na olimpiadach i wojewódzkich konkursach przedmiotowych

3. Wskazówki dla uczniów dotyczące realizacji projektu

 

   

Facebook